logo strony
Chełm - ul. Słowackiego 33
tel.: 82 565 47 12
kom.: 502 312 332

docts


.                                                                                              Posłuchaj naszej reklamy!


przy

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy pakiet informacji - jak przygotować się do naszych badań.

doc grafika 2 Ankieta MR (PDF)

doc grafika 4 Ankieta TK (PDF)

doc grafika 6 Przygotowanie do badania MR z kontrastem (PDF)

doc grafika 8 Przygotowanie do badania TK z kontrastem (PDF)

doc grafika 10 Przygotowanie do kolonoskopii (PDF)

gal obraz

ga12 grafika

Galeria
 REZONANS MAGNETYCZNY

BADANIE METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Badanie metodą rezonansu magnetycznego, w skrócie określane jako MR, stanowi sposób na uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie bez zastosowania promieniowania rentgenowskiego. Zamiast tego w badaniach MR wykorzystuje się silne pole magnetyczne, fale radiowe oraz komputer do uzyskania obrazów, które umożliwiają rozpoznanie potencjalnych urazów lub procesów chorobowych. W tym badaniu pacjenta umieszcza się w aparacie MR - zazwyczaj jest to długi magnes w kształcie tunelu, który jest otwarty na obu końcach. Następnie dzięki falom radiowym wytwarzane są sygnały, wychwytywane przez odbiornik w skanerze MR. Sygnały te są przetwarzane przez procesor komputerowy w celu uzyskania bardzo wyraźnych obrazów tkanek. Badanie MR jest bezbolesne, a pole magnetyczne nie powoduje żadnego znanego uszkodzenia tkanek. Skaner MR może od czasu do czasu wydawać głośne dźwięki (stukanie) podczas badania; użycie zatyczek do uszu lub słuchawek pozwala uniknąć narażenia na ten hałas. 


Wskazania do przeprowadzenia badania MRI 

Za pomocą rezonansu uzyskuje się bardzo dobre obrazy układu mięśniowego i szkieletowego, zwłaszcza kręgosłupa i otaczających go przestrzeni. Sprawdza się też w diagnostyce nowotworów i procesów zapalnych. MRI bardzo dobrze uwidocznia naczynia krwionośne, jamy serca i mięsień sercowy. Umożliwia wykrycie elementów niewidocznych w badaniu RTG, np. szpiku kostnego. Szczegółowe wskazania do badania MRI to:

1. Ze strony ośrodkowego układu nerwowego: 

 • wady rozwojowe OUN
 • schorzenia zapalne OUN; wirusowe, bakteryjne, grzybicze, pasożytnicze
 • choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • choroby otępienne (np. choroba Alzheimera)
 • nowotwory mózgu trudne do oceny w innych badaniach
 • diagnostyka zmian niedokrwiennych mózgu i rdzenia kręgowego(udarowych) zwłaszcza w wczesnym okresie(pierwszej doby), gdy zmiany te są niewidoczne w badaniu tomografii komputerowej
 • anomalie i wady naczyń mózgowych
 • ocena struktur okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnej części jamy czaszki 
 • guzy kanału kręgowego (rdzenia kręgowego) 
 • ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego, trzonów, łuków i kręgów, krążków miedzykręgowych 
 • zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionym pochodzeniu
 • guzy tkanek miękkich (zapalne, nowotworowe) 
 • kwalifikacja do zabiegu operacyjnego z powodu zmian zwyrodnieniowych, monitorowanie i ocena skuteczności leczenia operacyjnego
 • urazy, zakażenia, malformacje naczyniowe
 • odmiany i wady rozwojowe, patologie szpiku kostnego
 • zmiany naczyniopochodne i demielinizacyjne

2. Ze strony tkanek miękkich:

 • guzy tkanek miękkich (zapalne, nowotworowe) 
 • urazy tkanek miękkich (stawów, mięśni, więzadeł); 

3. Ze strony klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy: 

 • guzy serca 
 • choroby dużych naczyń 
 • guzy płuc naciekające ścianę klatki piersiowej 
 • nowotwory narządów rodnych u kobiet 
 • nowotwory gruczołu krokowego u mężczyzn
 • weryfikacja niejednoznacznego obrazu w tomografii komputerowej, gdy wykonanie badania tomograficznego jest niewskazane, np. alergia na środki kontrastowe lub u pacjentów, którzy otrzymali duże dawki promieniowania jonizującego. 
 • rozsiane, ogniskowe zmiany w wątrobie i innych narządach miąższowych procesy rozrostowe pierwotne i wtórne 
 • nerka po transplantacji 
 • kamica dróg żółciowych 
 • zmiany ogniskowe nadnerczy
 • guzy jelita grubego (esicy, odbytnicy) 
 • inne procesy zapalne i nowotworowe miednicy małej

4. Ze strony układu naczyniowego:

 • diagnostyka tętniaków oraz malformacji tętniczo-żylnych. 
 • wysoka czułość angiografii MR - polecana jako badania przesiewowe w diagnostyce wad naczyń mózgowych.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MR 

Badanie MR nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony pacjenta. Ponieważ jednak w Pracowni Rezonansu panuje silne pole magnetyczne, obowiązuje kilka istotnych zasad dotyczących przebiegu badania. Przed wejściem do pomieszczenia ze skanerem MR zalecane jest poinformowanie personelu pracowni o obecności metalowych implantów oraz wyjęcie wszystkich metalowych przedmiotów z kieszeni i włosów, jako że mogą one zakłócić przebieg i wynik badania. Przed przystąpieniem do badania pacjent zostanie poproszony o wypełnienie odpowiedniej ankiety. Jedną z omawianych kwestii będą przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub inne problemy podczas badania MR.
Przeciwskazania bezwzględne do wykonania badania metodą rezonansu magnetycznego;
- stymulator serca lub wszczepiony defibrylator
- implant ślimakowy ucha wewnętrznego

Przeciwskazania względne do wykonania badania metodą rezonansu magnetycznego;
- sztuczna zastawka serca
- ciąża ( szczególnie w I trymestrze) oraz karmienie piersią ( w przypadku badań kontrastowych)
- klips z metalu ferromagnetycznego założony w celu uniknięcia krwawienia z tętniaka śródczaszkowego
- wszczepiona lub zewnętrzna pompa do podawania leku
- metalowe ciała obce w pobliżu oka np. opiłki metalowe
- klipsy naczyniowe, staplery, klipsy chirurgiczne, stenty, spirale lub filtry wewnątrznaczyniowe
- proteza kończyny lub stawu, implanty ortpedyczne, śruby, druty, pręty, klipsy , płytki
- makijaż trwały, tatuaż, wkładka domaciczna
- klaustrofobia

Problem klaustrofobii.

Niektórzy pacjenci poddawani badaniu MR mogą czuć się ograniczeni lub zamknięci w przestrzeni skanera. W naszej pracowni dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej możemy wykonać część badań w ułożeniu bardziej komfortowym dla tego typu pacjentów, czyli w pozycji stopami do gantry, tak iż głowa pacjenta pozostaje na zewnątrz aparatu. Osoby cierpiące na to schorzenie czują się w tej pozycji zdecydowanie bezpiecznej i zazwyczaj udaje się zrealizować badanie które w innych pracowniach było niemożliwe ze względu na uczucie zamknięcia i niepokój. W bardzo rzadkich przypadkach zalecane jest podanie środka uspokajającego w celu uniknięcia uczucia niepokój. W naszej pracowni pozwalamy także na obecność osoby towarzyszącej w pomieszczeniu ze skanerem MR, co także może uspokoić pacjenta. 

Jeżeli pacjent jest odpowiednio przygotowany i wie, czego może się spodziewać podczas badania, niemal zawsze przebiega ono bez zakłóceń. Personel medyczny naszej pracowni służy Państwu pomocą i fachowa obsługą.

Ciąża a badania MR.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę, należy poinformować o tym fakcie technika MR podczas wywiadu. Ogólnie brak jest danych odnośnie bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wykonywaniem badań MR u pacjentek w ciąży. Jednak badania takie wykonywane są u pacjentek w ciąży w celu wyjaśnienia bardzo ważnych problemów lub podejrzewanych nieprawidłowości. Nie zaleca się badania MR w pierwszym trymestrze ciąży. W każdym indywidualnym przypadku decyzję o wykonaniu badania lub odstąpieniu od niego podejmuje lekarz kierujący na badanie.

Karmienie piersią.

Należy poinformować technika o karmieniu piersią, jeżeli ma zostać wykonane badanie MR, podczas którego może być konieczne podanie środka kontrastowego. Jedną z możliwości w takiej sytuacji jest odciągnięcie pokarmu przed badaniem w celu jego wykorzystywania do czasu, aż podany środek kontrastowy zostanie wydalony z organizmu, co zazwyczaj trwa około 24 godzin.

Bezpiecznie i bez bólu

Badanie jest całkowicie bezbolesne, nie powoduje żadnych reakcji biologicznych, nie wchodzi w interakcje ani nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego. Po jego zakończeniu można prowadzić samochód ( także po podaniu środka kontrastowego). Mimo że siła pola magnetycznego jest 20 000 razy większa niż pola magnetycznego Ziemi, nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie badanego. W ciągu kilku ostatnich lat zostało przeprowadzonych około kilka milionów badań bez wystąpienia znanych efektów ubocznych. Skanery MR są klimatyzowane i dobrze oświetlone. Niektóre skanery emitują muzykę, pomagającą pacjentowi odprężyć się podczas badania.

Środki kontrastowe do badań MR

Aby udoskonalić obrazowanie, w przypadku niektórych badań MR dożylnie może zostać podany gadolinowy środek kontrastowy. O podaniu tego środka decyduje lekarz radiolog w trakcie trwania badania MR. Mechanizm działania środka kontrastowego podawanego pacjentowi podczas badania MR polega na gromadzeniu się go w badanej tkance w celu wzmocnienia lub osłabienia odbieranego sygnału. Umożliwia to uzyskanie obrazów o różnym kontraście w zależności od rodzaju badanej tkanki oraz bardziej szczegółowe uwidocznienie nieprawidłowości. W odróżnieniu od środków kontrastowych wykorzystywanych podczas badań radiologicznych z użyciem promieni X, gadolinowy środek kontrastowy nie zawiera jodu, w związku z czym rzadko powoduje reakcje alergiczne. Jeżeli w przeszłości u pacjenta występowały choroby lub niewydolność nerek, przeszczep nerki lub choroba wątroby, wówczas należy poinformować technika MR przed przyjęciem środka kontrastowego zawierającego gadolin. Jeżeli pacjent nie ma pewności co do występowania tych chorób, należy omówić tę kwestię z radiologiem wykonującym badanie.


WYKAZ WYKONYWANYCH BADAŃ MR:

1. MR głowy bez kontrastu z opcją dyfuzji DWI
2. MR głowy z kontrastem z opcją dyfuzji DWI
3. MR przysadki mózgowej z kontrastem ( badanie dynamiczne)
4. Angiografia MR naczyń mózgowych
5. MR głowy z kontrastem+angio-MR naczyń mózgowych
6. MR oczodołów bez kontrastu
7. MR oczodołów z kontrastem
8. MR kręgosłupa szyjnego
9. MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem
10. MR kręgosłupa piersiowego
11. MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem
12. MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
13. MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem
14. MR stawu krzyżowo – biodrowego bez kontrastu
15. MR stawu krzyżowo – biodrowego z kontrastem
16. MR tkanek miękkich szyi lub twarzoczaszki bez kontrastu
17. MR tkanek miękkich szyi lub twarzoczaszki z kontrastem
18. Badanie MR jamy brzusznej bez kontrastu
19. Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem
20. Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem oraz cholangiografia MR
21. Cholangiografia MR (z oceną wątroby i trzustki, bez podawania środka kontrastowego )
22. Angio-MR aorta brzuszna
23. Angio-MR tętnic nerkowych
24. Myelogriafia kręgosłupa
25. Urografia MR
26. MR miednicy bez kontrastu
27. MR miednicy z kontrastem
28. MR stawu barkowego bez kontrastu
29. MR stawu barkowego z kontrastem
30. MR stawu łokciowego bez kontrastu
31. MR stawu łokciowego z kontrastem
32. MR ramienia bez kontrastu
33. MR ramienia z kontrastem
34. MR przedramienia bez kontrastu
35. MR przedramienia z kontrastem
36. MR nadgarstka bez kontrastu
37. MR nadgarstka z kontrastem
38. MR śródręcza bez kontrastu
39. MR śródręcza z kontrastem
40. MR palca bez kontrastu
41. MR palca z kontrastem
42. MR stawu biodrowego
43. MR stawu biodrowego z kontrastem
44. MR stawu kolanowego
45. MR stawu kolanowego z kontrastem
46. MR stawu skokowego
47. MR stawu skokowego z kontrastem
48. MR uda bez kontrastu
49. MR uda z kontrastem
50. MR podudzia bez kontrastu
51. MR podudzia z kontrastem
52. Inne badanie MR bez kontrastu
53. Inne badanie MR z kontrastem
54. Badanie dwóch odcinków kręgosłupa
55. Badanie trzech odcinków kręgosłupa

bot1
NZOZ TOP-MED SZAFRANEK
ul. Słowackiego 33
22-100 Chełm
Wszystkie prawa zastrzeżone
Mapa strony:

Strona główna  |  Gabinety  |  Pracownie  |  Laboratorium  |  Personel  |  Kontakt