logo strony
Chełm - ul. Słowackiego 33
tel.: 82 565 47 12
kom.: 502 312 332

docts


.                                                                                              Posłuchaj naszej reklamy!


przy

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy pakiet informacji - jak przygotować się do naszych badań.

doc grafika 2 Ankieta MR (PDF)

doc grafika 4 Ankieta TK (PDF)

doc grafika 6 Przygotowanie do badania MR z kontrastem (PDF)

doc grafika 8 Przygotowanie do badania TK z kontrastem (PDF)

doc grafika 10 Przygotowanie do kolonoskopii (PDF)

gal obraz

ga12 grafika

Galeria
Mammografia

Mammografia jest metodą badania sutka promieniami rentgenowskimi wykorzystującą różnicę pochłaniania promieniowania przez tkankę gruczołową i tłuszczową stosowaną w celu wykrycia i rozpoznawaniu zmian w piersi. Dawka promieniowania podczas mammografii jest zbliżona do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba. Mammografia jest pomocna przy ustalaniu rozpoznania u kobiet z objawami choroby, jeśli lekarz nie wyczuwa wyraźnego guzka. Za pomocą mammografii można wykryć guzki lub inne zmiany i nieprawidłowości w piersi w bardzo wczesnym etapie, kiedy jeszcze nie można tych zmian wykryć w procesie samobadania czy podczas badań palpacyjnych wykonywanych przez lekarza. Umożliwia wykrycie raka nawet o średnicy mniejszej niż 0,5 cm, podczas gdy badanie ręczne umożliwia zwykle wykrycie zmian o średnicy przynajmniej 2 cm. 

Guzki łagodne są zazwyczaj jednolite, okrągłe, mają gładki zarys i są otoczone warstwą tkanki tłuszczowej natomiast nowotwory złośliwe są bardziej gęste, mają nieregularny kształt i nierówny zarys. Często w obu typach zmian dochodzi do odkładania się cząsteczek wapnia, przy czym zwapnienia w zmianach łagodnych są z reguły duże, a w zmianach złośliwych są delikatne i mają nieregularny kształt.

Mammografia pozwala na bardzo wysoką wykrywalność zmian nowotworowych. Mammografię wykonuje się:

 • u kobiet w wieku powyżej 35. roku życia, u których piersi mają zwykle strukturę guzkową, która może maskować obecność guzka nowotworowego o małych rozmiarach; 
 • w przypadku stwierdzenia wycieku z brodawki; 
 • w przypadku obecności guzka w badaniu palpacyjnym
 • w przypadku stwierdzenie twardych węzłów chłonnych pachowych
 • w przypadku bolesności piersi (mastodynii) niezależnej od cyklu 
 • u kobiet leczonych z powodu raka piersi, w celu ewentualnego wykrycia innych ognisk raka w tej samej lub drugiej piersi, 
 • jako badanie kontrolne, regularnie, u kobiet leczonych wcześniej z powodu raka piersi, 
 • w celu dokładnego umiejscowienia małych, trudno wyczuwalnych zmian w sutku przed planowaną operacją; 
 • u kobiet przyjmujących hormonoterapię zastępczą.

Rutynowe badania przesiewowe mammograficzne wykonuje się u kobiet:

 • w wieku 35-39 lat - przynajmniej jedna mammografia,
 • w wieku 40-49 lat - co 2 lata mammografia, 
 • w wieku 50-60 lat - co 1-1,5 roku mammografia, 
 • po 60. r. ż. - według wskazań lekarskich, zwykle co 1,5-2 lata do 75. roku życia, 
 • z ryzykiem rodzinnym, jeśli rak piersi wystąpił u krewnej pierwszego stopnia przed 35. r. ż. - mammografię można zacząć już 5 lat wcześniej niż wystąpiło to zachorowanie, 
 • otrzymujących hormonalną terapię zastępczą (HTZ) - mammografia co rok.

Jeśli nie stwierdza się żadnych podejrzanych zmian w badaniu klinicznym i mammograficznym uważa się, że piersi są zdrowe. W przypadku stwierdzenia w mammografii podejrzanej zmiany w sutku należy wykonać nakłucie (biopsję) guzka.

Jeśli zarówno mammografia, jak i biopsja nie wskazują na nowotworowy charakter zmiany, można usunąć sam guzek. Czasem u młodych kobiet, w wieku poniżej 30 lat, można być prawie pewnym, że guzek jest łagodny i ograniczyć się jedynie do obserwacji. Jeśli natomiast choć jedno z badań sugeruje raka, należy wykonać operację.

W około 20-25% przypadków rozwijający się nowotwór piersi nie jest wykrywany za pomocą badania mammograficznego (tzw. wyniki fałszywe ujemne). Dlatego też, kiedy mammografia nie wykazuje zmian nowotworowych kobieta powinna w dalszy m ciągu prowadzić regularne samobadanie piersi. 

Badanie ultrasonograficzne

Badanie ultrasonograficzne polega na prześwietleniu ciała falami dźwiękowymi o wysokiej częstotliwości. Wykorzystuje się tu fakt, że tkanki o innej gęstości różnie odbijają fale dźwiękowe, a odbite sygnały można przetworzyć na obrazy. USG pozwala na odróżnienie litego guzka od torbieli i jest przydatne w przypadku trudności w zlokalizowaniu guzka co ma miejsce zwłaszcza u młodych kobiet, kiedy tkanka gruczołu piersiowego jest zbyt gęsta, aby można było wykonać mammografię.


Ultrasonografia obu sutków zalecana jest: 

 • u kobiet młodych, z obfitym utkaniem gruczołowym piersi,
 • u kobiet w ciąży, w okresie laktacji (w celu uniknięcia napromieniowania),
 • u chorych, u których wyczuwalny palpacyjnie guz piersi nie uwidocznił się w badaniu mammograficznym, 
 • jako badanie pomocnicze w różnicowaniu między guzem litym a torbielą sutka.
 • przy wykonywaniu celowanej punkcji sutka;

Biopsja

Biopsja jest ostatecznym badaniem do ustalenia rozpoznania w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego piersi. Rozpoznanie raka sutka może być postawione jedynie w oparciu o wynik badania cytologicznego lub histopatologicznego materiału pobranego z guza.

W tym celu wykonuje się badanie cytologiczne zaaspirowanego za pomocą tzw. biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej punktatu podejrzanej zmiany w obrębie miąższu sutka a w przypadku niemożności pobrania punktatu konieczne jest chirurgiczne usunięcie guza i badanie śródoperacyjne.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa - Badanie to polega na nakłuciu guzka pod kontrolą mammograficzną lub ultrasonograficzną cienką igłą i pobraniu materiału do strzykawki. W przyadku nakłucia guzków litych pobiera się niewielką liczbę komórek do igły, a następnie przeprowadza się badanie cytologiczne (pod mikroskopem), które może potwierdzić obecność komórek nowotworowych.
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) jest możliwa tylko przy badanych zgrubieniach lub guzach, powinna być wykonywana obowiązkowo w przypadku wszystkich zmian w sutku stwierdzanych palpacyjnie i/lub radiologicznie (uwaga: ujemny wynik biopsji nie zwalnia przed wycięciem chirurgicznym). Wykonywana przy pomocy mammografii (ręcznie lub stereotaktycznie) lub usg.
Biopsja gruboigłowa - Badanie to pelega na nakłuciu w znieczuleniu miejscowym guzka specjalną igłą, która wycina z guzka mały fragment tkanki oceniany następnie w badaniu mikroskopowym.


Badania mikroskopowe

Badanie to polega na ocenie mikroksopowej materiału pobranego:

 • ze zmian patologicznych za pomocą punkcji (cienkoigłowej lub gruboigłowej), 
 • z wycieku z brodawki, 
 • z wycinka z owrzodzenia, 
 • z wyciętego guza - w trakcie operacji (badanie intra operationem).

Rodzaje badania mikroskopowego:

Badanie cytologiczne - Badanie niewielkiej ilości komórek pobranych w wyniku biopsji cienkoigłowej z płynu w torbieli lub wycieku z brodawki tzw. cytologia aspiracyjna (komórki do badania pobrane zostały za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.
Badanie histopatologiczne - Badanie histopatologiczne (pod mikroskopem) tkanek pobranych w czasie biopsji lub wyciętych przy operacji poddawane są badaniu histopatologicznemu.

bot1
NZOZ TOP-MED SZAFRANEK
ul. Słowackiego 33
22-100 Chełm
Wszystkie prawa zastrzeżone
Mapa strony:

Strona główna  |  Gabinety  |  Pracownie  |  Laboratorium  |  Personel  |  Kontakt